Afschaffing provisie

‘Gratis advies’ was tot een paar jaar geleden nog heel normaal. Maar hierin zat een onaangename verrassing voor de consument verstopt: hoge provisies voor de banken, verzekeraars en tussenpersonen. Omdat de provisies een geïntegreerd onderdeel waren van allerlei financiële producten was er weinig duidelijkheid over de exacte hoogte. Inmiddels is uit verschillende onafhankelijke onderzoeken gebleken dat er buitensporig veel kosten in rekening zijn gebracht. De resultaten van deze onderzoeken hebben geleid tot nieuwe wetgeving, waaronder afschaffing van de provisie.

Het doel van afschaffing van provisie is het realiseren van een eerlijke en transparante markt voor financiële dienstverlening. Als gevolg hiervan geldt per 1 januari 2013 een provisieverbod op ‘complexe financiële producten’. Vanaf 1 januari 2014 is er ook een provisieverbod opgelegd voor beleggingsondernemingen. Maar op ‘niet-complexe financiële producten’ mag nog steeds provisie worden uitgekeerd. Complex of niet-complex, snapt u het nog?

Uwfinancieelplan.nl kiest daarom voor één simpele oplossing:  alle dienstverlening provisievrij. Op deze manier garanderen wij onafhankelijk advies en kunnen wij altijd in het belang van onze klant optreden. Daarnaast wordt er veel bespaard op de premies van schadeverzekeringen, omdat alles provisievrij wordt gemaakt. In plaats van provisie wordt de dienstverlening aangeboden op basis van vaste tarieven, zodat klanten altijd weet waar ze aan toe zijn. Want dat is zoals financiële dienstverlening anno 2014 hoort te zijn:  eerlijk en transparant.

Deel deze pagina